Aktualitātes

Sveicam starpnovadu matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

2019/02/22
Apsveicam Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu matemātikas 5.- 8. klašu olimpiādes uzvarētājus!
1. vieta - Ņikita Viničenko (5.b klase) skolotāja Irina Kuzmiča
1. vieta - Anna Petrovska (7.a klase) skolotāja I. Jeduša
2.vieta - Artūrs Dzenis (7.a klase) skolotāja I. Jeduša
3. vieta - Diāna Majevska (5.b klase) skolotāja Irina Kuzmiča
3.vieta - Daņila Merkulovs (5.a klase) skolotāja Irina Kuzmiča
3.vieta - Daniels Gafarovs (8.b klase) skolotāja Argentina Grigorjana

Sveicam starpnovadu ķīmijas olimpiādes uzvarētājus!

2019/02/21
Apsveicam Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienības Ķīmijas valsts 60. olimpiādes 2.posma uzvarētājus!
Atzinība
Jeļizaveta Jegorova 9.kl.
Viktorija Galaktionova 10.kl.
Skolotāja Inga Leine

„Iepazīšanās ar augstskolu”

2019/02/21
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Jaunogres vidusskolas 16 skolēni 2019.gada 13.februārī devās uz Jelgavu.
13. februārī, kad Latvijā norisinājās Ēnu dienas aktivitātes, LLU ( Latvijas Lauksaimniecības Universitātes)  zinātnieku un mācībspēku darbu “ēnoja” 27 Latvijas skolēnu. Savukārt LLU akcijas “Vidusskolēns – studentu sekotājs” ietvaros studentiem šajā dienā dažādās fakultātēs sekoja ap 200 skolēnu, kuri ir ieinteresēti iepazīt universitātes studiju vidi un vienu dienu piedalīties lekcijās, 16 no tiem bija Jaunogres vidusskolas skolēni.
Vislielākā skolēnu interese ir par  veterinārmedicīnas speciālistu un pārtikas tehnologu specialitāti. 9 skolēni „ēnoja” Veterinārmedicīnas fakultātes studentus , 5 skolēni Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentus. 1 skolēns viesojās Vides un būvzinātņu  fakultātē un 1 skolēns piedalījās Informācijas tehnoloģiju fakultātes lekcijās.
LLU akcija “Vidusskolēns – studenta sekotājs” dod iespēju skolēniem klātienē sekot studentu ikdienas gaitām. Īsta sekošana studentam vidusskolēniem dod iespēju uz vienu dienu pilntiesīgi piedalīties augstskolas dzīvē, iepazīties ar studiju vidi, mācībspēkiem un sadzīvi.
Interesanti, ka iespēja piedalīties nodarbībās maina arī dažkārt nākotnes plānus, piemēram, viens no ēnotājiem, kad bija pabijis Veterinārmedicīnas fakultātes anatomikumā, ar pilnīgu pārliecību konstatēja, ka šī specialitāte tomēr nebūs tā, ar ko viņš saistīs savu nākotni. Citi skolēni tieši pretēji – rada pārliecību, ka ir izvēlējušies savu īsto profesiju, kurai ir gatavi veltīt visu savu darba dzīvi.
Īpaši patīkams bija fakts, ka mūsu skolēnus Veterinārmedicīnas fakultātē sagaidīja Jaunogres vidusskolas 2018.gada absolvents, bijušais Skolēnu pašpārvaldes prezidents Aleksejs Karpovs, tagad LLU 1.kursa students, kurš ar lielu aizrautību mūs ievirzīja veterinārmedicīnas studiju aizkulisēs.
Pedagogs – karjeras konsultants Kira Miļča

Jaunogres vidusskolas skolēni iesaistās projektā „Uzzīmē savu skolas dienasgrāmatu pats!”

2019/02/20
Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto gadu īsteno projektu „Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu dienasgrāmatas. Projekta noslēgumā skola iegūst savas skolas dienasgrāmatu 2019./2020. mācību gadam.
Šajā mācību gadā arī Jaunogres vidusskola ir iesaistījusies projektā „Dienasgrāmata”, kas ilgs no 1.marta līdz šī gada 1.aprīlim, bet dienasgrāmatu ražošanas process un nogādāšana skolās turpināsies līdz 2019. gada 26.augustam.
Projekta – konkursa ietvaros, Jaunogres vidusskolas 1.-12.klašu skolēni īstenos dienasgrāmatas vāka dizaina izstrādi, kur konkursa noslēgumā labākais dienasgrāmatas vāka dizains tiks izmatots 2019./2020.mācību gada skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanā.
„Zinātnes un inovāciju parka” projekta „Dienasgrāmata” komanda, projekta ietvaros, strādās pie finansējuma piesaistes no Latvijas uzņēmumiem, kas dotu iespēju kā Jaunogres vidusskolai, tā arī citām izglītības iestādēm, kuras piedalīsies šajā aktivitātē, saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.                                                                                                                                                                           Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Iveta Strode

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

23.02.2019
notikumi:

Novada matemātikas olimpiāde 9.-12.klasei

2019/02/01

5.b kl. viktorīna pēc A.Lindgrēnas grāmatas motīviem „ Emīla nedarbi”

2019/02/01

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

2019/02/01

9.-11.kl. skolēniem lektorijs par ZPD izstrādes noteikumiem.

2019/02/04

5.a kl. atklātā stunda literatūrā.

2019/02/04

7.kl. jauno matemātiķu konkurss.

2019/02/04

10.a kl. integrētā atklātā stunda matemātikā un ķīmijā.

2019/02/05

Novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem.

2019/02/05

6. a kl. atklātā stunda pasaules vēsturē.

2019/02/05

Sākumskolas skolotāju MA darba sēde par jaunajiem kompetencēs balstītiem tematiskajam plāniem sākumskolā.

2019/02/05

Matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” ( 3.kārta)

2019/02/06

Volejbols 8.-9.klašu zēniem, meitenēm

2019/02/06

Nodarbības „Laika menedžments” skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2019/02/06

12.a kl. bibliotekāra stunda „Izcilu cilvēku dzīves stāsti”.

2019/02/07

7.b kl. atklātā stunda latviešu valodā.

2019/02/07

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/02/07

Topošo pirmklasnieku vecāku informatīvā sapulce.

2019/02/07

5.-12.kl. skolas olimpiāde mazākumtautību (krievu) valodā.

2019/02/08

1.a kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.

2019/02/08

8.b un 10. kl. M. Čehova Rīgas Krievu teātra apmeklējums.

2019/02/10

No 11.02. līdz 15.02. 1.klašu skolēniem brīvlaiks.

2019/02/11

Apvienotā MA darba sēde par kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu

2019/02/11

5.a, 5.b, 6.a, 6.c,7.b, 8.a kl. sveču liešanas darbnīca (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/11

1-6.kl. laboratoriums "Visi grib inžienieri! ( karjeras izglītības projekta ietvaros)

2019/02/11

Karjeras izglītības projekta ietvaros 8.a un 8.b kl. „ RIMAN” Mācību centra meistardarbnīcu apmeklējums.

2019/02/12

2.a, 2.b, 3.a, 6.a, 6.c, 7.a kl. radoša darbnīca „Saldējuma meistars” (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/12

Nodarbība 2.b klases skolēniem „Veselīgs uzturs”.

2019/02/12

7.kl. radoša darbnīca "Kā kļūt par speciālistu inženierzinātņu nozarē?"

2019/02/12

5.kl. un 5.b kl. ekskursija uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas „Ar zvanu skaņām” apmeklējums.

2019/02/12

Volejbols 6.-7.klašu zēniem, meitenēm

2019/02/13

8.a kl. ekskursija uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju, muzejpedagoģiskā programma „Ogre vakar un rīt”.

2019/02/13

Atbalsta komisijas darba sēde.

2019/02/13

5.a kl. Nacionālā Botāniskā dārza apmeklējums (projekta „Skolas somas”” ietvaros”).

2019/02/13

9.-12.kl. karjeras izglītības ietvaros „Ēnu dienas”.

2019/02/13

11.a un 12.a kl. ekskursija uz Rundāles pili.

2019/02/14

8.b kl.iepazīšanās ar uzņēmuma „Sierštelle” darbību. (projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros)

2019/02/14

Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”

2019/02/14

Ogres novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei

2019/02/15

Bibliotekāra vadīts pasākums 7.klašu skolēniem „Kreatīvā kauja”.

2019/02/18

Vecāku diena.

2019/02/18

Nodarbība 8.b klases skolēniem „Alkohola kaitīgā ietekme”.

2019/02/18

8.50. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2019/02/20

Novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasei.

2019/02/20

Nodarbības „Laika menedžments” skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2019/02/20

8.50 3.kl.valsts diagnosticējošais darbs mācību – krievu valodā.

2019/02/21

5.a klases skolēnu sagatavots ārpusklases pasākums 1. kl. izglītojamajiem „Ciemos pie pasakas”

2019/02/22

Nodarbība 8.a klases skolēniem „Alkohola kaitīgā ietekme”.

2019/02/25

Nodarbība 2.a klases skolēniem „Veselīgs uzturs”.

2019/02/25

8.50.6.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2019/02/26

8.50. 3.kl.valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

2019/02/27

8.50. 6.kl.valsts diagnosticējošais darbs valsts valodā.

2019/02/28

Starpnovadu skatuves runas konkurss 1.kārta.

2019/02/28