Aktualitātes

Ogres novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

2019/04/17
Apsveicam mūsu skolnieces ar labiem panākumiem Ogres novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
2. vieta - Vladlena Kļimova (7.a klase)
3. vieta - Arina Astronomova (6.a klase)

Paldies mājturības skolotājai Jeļenai Bobrovai!

Apsveicam ar panākumiem!

2019/04/16
Apsveicam 10.a klases skolnieces Anastasiju Ignatjevu un Viktoriju Kondrašovu ar saņemto 2.pakāpi Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē mūzikas un mākslas nozarē un 12.a klases skolnieces Angelinu Ganebnayu un Verоniku Pokatovu ar 3.pakapi Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē izglītības zinātņu nozarē.
Apsveicam  skolēnu darba vadītājas un skolotājas Annu Roddati un Lauru Lārmani!

Apsveicām mūsu sportistus!

2019/04/16
13.-14.04. Ogrē notika Latvijas jaunatnes čempionāts rokasbumba 2005.g.dz. zēniem. Pēdējais posms. Zēni no mūsu skolas izcīnīja sudraba medaļas.
Komandā spēlēja :      
Andrijans Averjanovs        
Gļebs Beluško        
Vladimirs Černiškovs        
Danila Holmačovs          
Ņikita Goļikovs        
Deniss Ignatjevs        
Georgs Sebastians Kerlins        
Aleksejs Larins        
Artjoms Morozovs        
Marks Poladovs        
Daniils Semenčenko        
Marks Mavrins          
Maksims Sorofanovs        
Aleksejs Žarovs        
Valērijs Balašovs
Trenere Natālija Kudrjavceva
Par labāko spēlētāju komanda tika atzīts Glebs Beluško

Apsveicam ar panākumiem!

Ziņas

jaunumi:

Notikumi

19.04.2019
notikumi:

Lasītāju tikšanās „Audiogrāmatu pasaulē” – fragmentu klausīšanās, grāmatu katalogu izpēte ar iespēju lejupielādēt e-grāmatas.

2019/04/01

Zibakcija „Klausāmies audiogrāmatas”

2019/04/01

2.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā (I.Feoktistova)

2019/04/03

Skolu bibliotekāru tālākizglītības kursi „Bērnu talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē”

2019/04/03

LAT -2 skolas olimpiāde.

2019/04/04

12.kl. skolēniem tikšanās ar Jaunogres vsk. absolventu, LU studentu Ņ.Ivakinu „Studiju iespējas LU"

2019/04/04

Skolēnu parlamenta darba sēde.

2019/04/04

6.kl.viktorīna angļu valodā „Spelling bee”

2019/04/04

Ogres novada VPII sporta spēles

2019/04/05

Ogres novada skolu pašpārvalžu seminārs

2019/04/09

4.a un 4.b kl. karjeras izglītības projekta ietvaros mācību centrā „Lielvārds” nodarbības „Kā kļūt par inženierzinātņu nozares speciālistu”

2019/04/09

5.-6. kl. skolas Teātra diena.

2019/04/09

3.b kl.atklātā stunda matemātikā (A.Trušele)

2019/04/10

Informātikas olimpiāde 5.-7.klasei

2019/04/10

6.-9. kl. meitenēm Ogres novada mājturības olimpiāde.

2019/04/10

5.-7.kl. apspriede pie direktora vietnieces par nepietiekamiem mācību sasniegumiem, neattaisnotiem mācību kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumu rupjiem pārkāpumiem, piedaloties mācību priekš

2019/04/10

4.a kl. skolēnu dalība IEA TIMSS 2019 pamatpētījumā

2019/04/11

Jaunogres vidusskolas organizēts pētnieku konkurss Ogres novada skolu izglītojamajiem „Prasmju lego”

2019/04/11

9.-11.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/11

Latvijas Skolēnu 43.zinātniski pētniecisko darbu konference ( 3.posms )

2019/04/12

6.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(L.Kuģeniece)

2019/04/12

8.b un 10.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz Rīgas HES un sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi EKO”

2019/04/12

7.- 8.kl. skolas Teātra diena.

2019/04/12

8.a un 8.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunie

2019/04/16

Skolas krievu valodas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/16

9.kl. viktorīna krievu literatūrā A.Puškina „Kapteiņa meita” romāna izzināšanai.

2019/04/16

AG „Nav pēc kārtas” – pārdomas par izglītību un kultūru pēc tikšanās ar Mihailu Kaziniku – mūziķi, mākslas zinātnieku, pedagogu.

2019/04/16

Vecāku diena

2019/04/17

9.a, 9.b kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros nodarbība atkarību riska uzvedības paradumu mazināšanai pusaudžiem un jaunieši

2019/04/17

Skolas matemātikas olimpiāde sākumskolā.

2019/04/17

1.kl.vecāku tematiskā kopsapulce „Lasīšana un lasītprasme”

2019/04/17

7.a, 7.b un 7.c kl. Pašvaldības projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros interaktīva, informatīvi izglītojoša nodarbība par zēnu un meiteņu hig

2019/04/18

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa noslēguma pasākums – uzvarētāju apbalvošana.

2019/04/18

Ogres novada sacīkstes peldēšanā 8.-12.kl

2019/04/18

7.a kl. karjeras izglītības projekta ietvaros ekskursija uz "SierŠtelli" "Pārtikas ražošana mūsu novadā"

2019/04/18

10.-12.kl. aktivitāte „Lieldienu detektīvs”

2019/04/18

Bibliotekāra stunda 4.kl.skolēniem „Lietuviešu autora Ķēstuta Kasparaviča stāsti”, (Baltu valstu literatūras nedēļas” projekta ietvaros)

2019/04/23

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss „Pazīsti savu organismu”

2019/04/24

Pieredzes apmaiņas brauciens matemātikas un dabaszinību skolotājiem uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju.

2019/04/24

Ogres novada sacīkstes „Pavasara kross” 2.-12.klašu skolēniem.

2019/04/24

.a kl. atklātā stunda latviešu valodā un literatūrā.(V.Lazdiņa)

2019/04/24

5.a kl. atklātā integrētā stunda latviešu valodā un dabaszinībās.(G,Maņkova, A.Roddate)

2019/04/25

6.c kl. atklātā stunda matemātikā.(S.Lazareva)

2019/04/25

Topošajiem vidusskolēniem A t v ē r t o d u r v j u dienas pasākums, iepazīstoties ar Jaunogres vidusskolas izglītības piedāvājuma klāstu.

2019/04/25

7.c kl. atklātā stunda matemātikā.(Ž.Sulojeva)

2019/04/25

Dalība starptautiskajā konferencē par atbalsta sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām.(I.Aleksandrenkova, Ē.Muravjova, A.Čerņavska, E.Kaminska)

2019/04/25

Lielā pavasara talka Jaunogres vsk. teritorijā un Ogres Zilo kalnu dabas parkā.

2019/04/26

LBS organizētā 5.mazākumtautību skolu skolēnu skatuves runas mākslas konkursa „Es runāju latviski” 3.kārta.

2019/04/27

12.kl skolēniem lekcija „Dokumentu iesniegšanas kārtība, stājoties augstskolā”.

2019/04/29

12.a kl. atklātā stunda mazākumtautību ( krievu ) valodā , literatūrā un Latvijas un pasaules vēsturē.(R.Ivančenko, A.Paškoviča)

2019/04/29

9. a un 10.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/29

4.b kl. atklātā stunda sociālajās zinībās.(R.Pokidova)

2019/04/30

11. a un 12.a kl. radošā darbnīca „Mana runa pārliecina” (projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros)

2019/04/30

11.a kl.atklātā stunda angļu valodā.(D.Zilberte)

2019/04/30